Håkon VIIs gate 5

0161 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no

Ressursside

Å gå på tur i skogen blir mye morsommere når du kan se forskjell på trærne, vet hvordan blåveisen sprer frøene sine, og at døde trær egentlig er fulle av liv 🐜  Ta elevene med på undervisningsopplegget Barnas skog! 🌲

 

Dette er Barnas skog!

Slik kan dere jobbe med Barnas skog:

1.

Se filmen “Det er en liten bit skog i alt som er papir”, for å gi elevene en innføring i Barnas skog.

2.

Åpne opp den interaktiveløsningen og gå gjennom introduksjonen med elevene.

3.

Begynn å skylle, brette og stappe skolemelkkartongene.

4.

Ha en fast dag de neste 5 ukene der dere åpner et nytt kapittel i Barnas skog. Fredager i spisepausen er for eksempel et fint tidspunkt.

5.

Til hvert kapittel har vi laget aktiviteter dere kan gjøre ute, eller inne i klasserommet. Aktivitetene er også fine å kombinere med turdag.

Lykke til!

– Skogen skjuler en fantastisk verden som åpner seg for barna når de lærer mer om hvordan artene lever i samspill og er gjensidig avhengig av hverandre.
Biolog Sverre Lundemo i WWF
– Barnas skog inviterer undervisningen ut i naturen og naturen inn i klasserommet!
Marianne Heggenhougen, prosjektleder i LOOP Miljøskole

Film: Det er en liten bit skog i alt som er papir.

– Når vi henter ut ressurser fra naturen, må vi ta vare på dem så lenge som mulig. Fibrene fra melkekartongene kan faktisk gjenvinnes og bli til nye papirprodukter hele sju ganger!
Gunnar Moen, i Grønt Punkt Norge

Barnas skogs turbingo!

Elevene lærer best gjennom lek. Print ut Barnas skogs turbingo og ta med neste gang dere har turdag. Turbingoen er en fin mulighet å gjenoppdage artene elevene har lært om gjennom Barnas skog.

Last ned turbingoen her.

Barnas skog er et samarbeid mellom LOOP Miljøskole, WWF og Grønt Punkt Norge.

WWF har bidratt med kunnskap om skogen og artene som bor der, og har kvalitetssikret innholdet i den interaktive løsningen, aktiviteter og undervisningsopplegg.

Grønt Punkt Norge er ansvarlig for innsamling og gjenvinning av skolemelkkartongene i Norge. I 2019 samlet Grønt Punkt Norge inn 49,2 millioner skolemelkkartonger. Av disse ble 83% materialgjenvunnet.

Skolemelkkartonger er FSC sertifiserte. Merkeordningen stiller krav om at skogsdriften ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert, og at den tar hensyn til lokalbefolkningen.

Barnas skog vil være et eget design på Tine kakao skolemelk frem til juni 2021.

Slik nullstiller du den interaktive løsningen:

Du som lærer har sikkert lyst til å klikke deg gjennom den interaktive løsningen før du involverer elevene. Hvert nye kapittel i Barnas skog har en hengelås du må klikke på for å komme deg videre i løsningen. Denne forsvinner når du har klikket deg videre. For å gi eleven opplevelse av å låse opp nye kapitler anbefaler vi at du tømmer din nettlesers cache (logg over sider du har vært på). Da resettes hele løsningen.

Chrome
1. Åpne Google Chrome
2. Klikk på menyen (3 prikker) øverst til høyre.
3. Klikk på Innstillinger i menyen.
4. Rull helt ned og klikk på Avansert.
5. Klikk på Slett nettleserdata.
6.Velg tidsperioden og hva du ønsker å tømme
7. Klikk på Slett data.

Firefox
1. Åpne Mozilla Firefox
2. Klikk på menyen (3 prikker) øverst til høyre.
3. Klikk på Alternativer i menyen.
4. Klikk på Personvern og sikkerhet i menyen til venstre.
5. Bla ned til Historikk.
6. Klikk på Slett historie.
7. Velg det du ønsker å slette og klikk på Slett nå.

Internet Explorer 11
1. Åpne Internet Explorer
2. Klikk på tannhjulikonet i høyre hjørne
3. Før musepekeren over Sikkerhet.
4. Klikk Delete Browsing History
5. Velg hva du ønsker å tømme
6. Klikk Delete

Edge
1. Klikk på menyen (tre prikker) i hjørnet øverst til høyre.
2. Klikk på Innstillinger og deretter Personvern og sikkerhet i menyen.
3. Under Slett nettleserdata, klikk på Velg hva du vil slette.
4. Velg alternativene du vil slette.
5. Klikk på Slett.

Barnas skog er et samarbeid mellom: