Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no

Til deg som skal lære bort

Barnas skog består av filmer og digitale undervisningsverktøy. Alle verktøyene har tilhørende oppgaver som er knyttet opp mot kompetansemålene. Du kan også bruke oppgavene løsrevet fra undervisningsprogrammet. Nederst finner du et morsomt hefte du kan bestille gratis og aktiviserende turbingo til skogsturen.

God skogstur!

Med Barnas skog ønsker vi å gjøre barneskolebarn glade i den norske skogen. For det vi er glade i, det tar vi vare på.
Fredrikke Friis Berteussen, ansvarlig for LOOP Miljøskole
Undervisningssiden "Se opp" 🌲

Ny undervisningsside: “Se opp!”

“Se opp” er en hyllest til noe mange av oss tar for gitt, som egentlig er helt avgjørende for vår eksistens. Trærne! ”Se opp” kombinerer et lekent språk med engasjerende filmer og oppgaver.

Besøk ”Se opp” her!

Alderstrinn: 3. – 5. klasse.
Arbeidsform: Nettbrett med integrerte oppgaver.
Tid: Lesetid er ca 45 minutter, men vi anbefaler en dobbelttime.
Fag: Norsk, naturfag, mat og helse.

Skogen skjuler en fantastisk verden som åpner seg for barna når de lærer om hvordan artene lever i samspill og er gjensidig avhengig av hverandre.
Sverre Lundemo, skogsbiolog i WWF

Minifilm:
Det er en liten bit skog i alt som er papir

Anders Clausen, som barna kanskje kjenner fra barne-tv, forteller oss hvor viktig skogen er for alle dyr og planter som lever der. Og om hvorfor det er lurt å resirkulere papiret vi lager fra skogen på nytt. Og på nytt. Og på nytt. Filmen har tilhørende spørsmål som engasjerer elevene.

Se filmen og oppgavene her.

Alderstrinn: 3. – 5. klasse.
Arbeidsform: Film (4 min) + spørsmål som kan løses skriftlig eller muntlig.
Tid: En klassetime.
Fag: Norsk og naturfag.

Når vi henter ut ressurser fra naturen, må vi ta vare på dem så lenge som mulig. Fibrene fra melkekartongen kan faktisk gjenvinnes og bli til nye papirprodukter hele sju ganger!
Gunnar Moen, Grønt Punkt Norge
Den interaktive skogen 🌱

Den interaktive skogen

Hvorfor er det viktig for både dyrene og naturen at vi sorterer drikkekartongen? I den interaktive skogen blir dere guidet gjennom et spennende undervisningsopplegg med bilder, lyd og oppgaver. Mellom hvert kapittel skal elevene skylle, brette og stappe skolemelka.

Besøk den interaktive skogen her!

Alderstrinn: 3. – 5. klasse.
Arbeidsform: Skjermundervisning og tilhørende oppgaver som kan løses inne og ute.
Tid: Hvert kapittel tar ca 10 min. Bruk en fast dag over fem uker, gjerne i spisefri.
Fag: Norsk og naturfag.

Barnas skog inviterer undervisningen ut i naturen og naturen inn i klasserommet!
Anne Margrete Aasgaard, prosjektleder for Barnas skog

Oppgaver til den interaktive skogen

Hvert av kapitlene i den interaktive skogen kommer med oppgaver. Disse kan også brukes uavhengig av den interaktive skogen, både inne i klasserommet eller ute i naturen.

Du finner alle oppgavene her.

Gratis aktivitetshefter til utetimen!

Foto: Sara Langvik Berge.
Barnas skog turhefte: I turheftet har vi samlet spennende oppgaver som utfordrer både hodet og sansene. Tell trær og årringer, lytt til skogen og svar på helt utrolige spørsmål! Bestill gratis eller last ned ved å klikke på bildet. Foto: Sara Langvik Berge.

Barnas skog er et samarbeid mellom LOOP Miljøskole 🌍, Grønt Punkt Norge ♻️ , Verdens naturfond (WWF) 🐼 og Skolelyst ✏️ Denne høsten og vinteren, ser du Barnas skog-design på skolemelkkartongen 🥛

Grønt Punkt Norge er ansvarlig for innsamling og gjenvinning av skolemelkkartongene i Norge. I 2019 samlet Grønt Punkt Norge inn 49,2 millioner skolemelkkartonger. Av disse ble hele 83 prosent materialgjenvunnet.

WFF har bidratt med kunnskap om skogen og artene som bor der, og har kvalitetssikret innholdet i Se opp, den interaktive skogen, aktivitetene og undervisningsoppleggene.

Skolemelkkartonger er FSC-sertifiserte. Merkeordningen stiller krav om at skogsdriften ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert, og at den tar hensyn til lokalbefolkningen.