Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no

Vil din barnehage bli med på BLUB?

Vi søker Oslo-barnehager som ønsker å redusere bruken av plastposer, på en måte som er inkluderende og gøy for barna. Bli med på pilotprosjektet BLUB! 🐋

Av: LOOP Miljøskole

Gjørme er et godt tegn. Jo mer møkkete barna er når vi henter dem i barnehagen, jo morsommere har dagen deres vært. Vi heier på at barna får lov til å hoppe i sølepytter, og slurpe tomatsuppe til lunsj, hvis det er det de har lyst til. Men trenger vi å legge de skitne og våte klærne i en plastpose etterpå? 

Vi i LOOP Miljøskole tror ikke det er nødvendig, og derfor lanserer vi nå BLUB. Med BLUB ønsker vi å redusere bruken av plastposer i barnehagen, samtidig som vi gjenbruker noe mange allerede har – nemlig tøynett!

Dette er et pilotprosjekt vi for øyeblikket kun har mulighet til å tilby Oslo-barnehager. 

I 2011 regnet Kuhaugen Barnehage i Trondheim ut at de i løpet av tre måneder, med 35 dager vått vær, brukte cirka 4000 plastposer på 100 barn.

Har dere lyst til å hjelpe oss å gjøre ruskevær-dagene plastfrie?

Meld dere på her – og motta en gratis startpakke!

I startpakken får dere:

Historie / plakat:
Den store hvalen som er redd for noe du ikke er redd for i det hele tatt
En engasjerende historie, om en stor hval som er redd for noe du ikke er redd for i det hele tatt (plastposen), som skal hjelpe barna med å forstå viktigheten av BLUB.

Styrkemerker
Strykemerker med hvalen og vennene hans, som barna blir godt kjent med i historien. Disse klippes ut og strykes på tøynettene. Dette kan gjerne gjøre som en workshop i barnehagen ved at dere samler inn brukte tøynett fra foreldrene og setter av tid til å stryke på merkene. Dere kan også sende merkene med barna hjem som en hjemmelekse til dem og foreldrene.

BLUB er støttet av Oslo kommune og Handelens Miljøfond.