Håkon VIIs gate 5

0161 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no

Skrukketroll og skolemelk

Hva har skrukketroll med skolemelk å gjøre? Dette er et av mange svar 3., 4. og 5. klassinger vil finne i Barnas skog, en interaktiv skog elevene kan oppdage, utforske og lære i!

Barnas skog er en interaktiv skogstur som lærer barna om skogen, artene som bor i den, og hvorfor det er så viktig at vi kildesorterer skolemelkkartongen. Tanken bak Barnas skog er å sette verdien av det å kildesortere inn i en større sammenheng. Ved å lære barna om skogen, som papirfibrene til melkekartongen kommer fra, blir det enklere for barna å forstå hvorfor det er så viktig at vi gjenvinner skolemelkkartongen. 

 – Når vi henter ut ressurser fra naturen, må vi ta vare på dem så lenge som mulig. Fibrene fra melkekartongene kan faktisk gjenvinnes og bli til nye papirprodukter hele sju ganger! Det forteller Gunnar Moen i Grønt Punkt Norge. 

En skog i seks deler

Barnas skog består av seks deler. Skoleklassene må skylle, brette og stappe skolemelkkartongene for å åpne hver del. I hver del lærer de noe nytt om skogen og artene som lever der. For å gjøre opplegget enkelt å gjennomføre i en hektisk skolehverdag, kan læreren selv bestemme hvor lang intervall det skal være mellom hver gang klassen åpner en ny del av Barnas skog.

– Skogen skjuler en fantastisk verden som åpner seg for barna når de lærer mer om hvordan artene lever i samspill og er gjensidig avhengig av hverandre. Å gå på tur i skogen blir mye morsommere når du kan se forskjell på trærne, gjenkjenne lyden av en hakkespett, vet hvordan blåveisen sprer frøene sine, eller hvorfor døde trær er fulle av liv. Alt det lærer elevene om i Barnas skog, forteller biolog Sverre Lundemo i WWF.

Han har sammen med kollegaene Trude Myhre og Marianne Hansen bidratt med fascinerende fakta om skogen. Og om sjokoladekjuker, skolopendere og sotpraktbiller.

Skogturen blir aldri kjedelig igjen!

Barnas skog vil også bestå av en kampanjeside med undervisningsopplegg, som er knyttet opp mot de nye kompetansemålene i skolen. Her vil læreren finne aktiviteter klassen kan gjøre både ute og inne, og en film som forklarer sammenhengen mellom skog, kildesortering og gjenvinning. Den har Anders Herman Clausen fra NRK Super i programlederrollen.  

– Barn lærer best gjennom opplevelser og gode historier. Barnas skog er et konsept som inviterer undervisningen ut i naturen og naturen inn i klasserommet. Etter å ha tatt turen gjennom Barnas skog, er vi er rimelig sikre på at det aldri blir kjedelig for ungene å dra på skogstur igjen, sier prosjektleder for Barnas skog, Marianne Heggenhougen i LOOP.

 

Om Barnas skog

Barnas skog er et samarbeid mellom LOOP Miljøskole, WWF og Grønt Punkt Norge.

WWF har bidratt med kunnskap om hvorfor det er viktig at vi tar vare på skogen og artene som bor der.

Grønt Punkt Norge er ansvarlig for innsamling og gjenvinning av skolemelkkartongene i Norge. I 2019 samlet Grønt Punkt Norge inn 49,2 millioner skolemelkkartonger. Av disse ble 83% materialgjenvunnet.

Skolemelkkartonger er FSC sertifiserte. Det betyr at det er tatt hensyn til vern av skog i utvinning av fibrene.

Barnas skog vil være et eget design på Tine kakao skolemelk fra oktober 2020.