Karenslyst Allé 9B

0278 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Fagtekst/hefte

Kaia og Karim: Forbryterjakten

Kaia og Karim er på vei hjem fra fotballtrening og blir vitner til ulovlig dumping av avfall. De tar saken i egne hender.