Håkon VIIs gate 5

0161 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Aktivitet

Se meitemarken arbeide!

Meitemarken spiser blader og rester av planter, og tilfører på den måten næringsstoffer til jorda. Den er på en måte naturens egen kompostarbeider! Når meitemarken beveger seg, graver den i jorda sånn at den blir blandet. Denne oppgaven lar barna observere hvordan meitemarken arbeider i jorda.
Foto: Pixabay/Natfot

Se meitemarken arbeide

1

Lag et meitemarkglass!

Fyll et 2-3 liters glass med sand, jord, løv, gress og noen meitemark. Vann forsiktig. Jorda skal være fuktig, men ikke våt, og heller ikke tørr. Meitemarken trives i mørket, så teip svart papir eller svart plast rundt glasset.

2

Observér

Ta av papiret eller plasten en gang i uka og studer hva som har skjedd. Er bladene og gresset borte? Har jorda blitt mer blandet? Pass på at marken får nok mat. Hell jorden og meitemarkene tilbake igjen i naturen når dere er ferdige.

Kompetansemål

Naturfag

1-2 trinn

utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre

3-4 trinn

utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte

5-7 trinn

gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet