Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Undervisningsopplegg

Snakk om det!

Disse diskusjonsspørsmålene hører til filmene om kildesortering. La deg inspirere – og velg ut spørsmålene som passer din bruk.
 1. Se på film!

Se filmene om kildesortering som ligger lengre ned på denne siden. 

 1. Diskuter i grupper! 

Del elevene i grupper på 3-5 deltakere. Dette kan både skje fysisk og digitalt. Elevene kan eventuelt svare på spørsmålene hver for seg, skriftlig. Diskuter eller svar på noen av spørsmålene under, avhengig av hvilken avfallstype dere vil snakke om. Til slutt kan elevene dele noen av tankene sine i plenum.

Lærertips: Dere kan gjerne bruke rollekort i diskusjonene. Last ned disse her: Rollekort.

 

Spørsmål, glass- og metallemballasje:

 1. Det er viktig at all glass- og metallemballasje leveres til gjenvinning, og ikke kastes i restavfallet. Likevel har analyseselskapet Mepex beregnet at hver nordmann kaster 7,5 kilo glass- og metallemballasje i restavfallet hvert eneste år (basert på plukkanalyse i 2014-2015). Les mer om dette her. Hvordan tror dere at dere ligger an i forhold til gjennomsnittet?
 2. Hvorfor er det viktig at glass- og metallemballasje gjenvinnes?
 3. Kjenner dere til emballasje av glass og metall som kastes rett i restavfallet hjemme hos dere? Hvis ja, hvorfor skjer dette?
 4. Hvordan kan dere gjøre det lettere å resirkulere denne emballasjen hjemme?
 5. Klarer dere å komme på måter dere kan bruke emballasje dere bruker mye av på nytt, før dere til slutt resirkulerer den, for eksempel aluminiumsfolie og tacoglass?

Se også eget undervisningsopplegg om glass- og metallemballasje her.

 

Spørsmål, pant: 

 1. 9 av 10 bokser blir pantet og resirkulert i Norge. Hvis ikke, kunne de havnet på avveie i naturen. Når vi vet alt dette, hvorfor har ikke alle land i verden et lignende pantesystem?
 2. På hvilken måte hadde Norge vært annerledes om vi ikke hadde hatt et pantesystem?
 3. Hvem har ansvaret for boksene og flaskene som havner i naturen, både i Norge og i andre land. Er det et individuelt ansvar, er det et samfunnsansvar (for eksempel at kommunen har folk som rydder opp), eller er det produsentenes ansvar?
 4. På noen musikkfestivaler har de pant på krus, og det finnes snusprodusenter som eksperimenterer med panteordninger. Kan dere tenke ut et annet produkt som kunne trengt et pantesystem? Ha i bakhodet at dere skal gi verdi til noe som ikke lenger oppleves som verdifullt. Hvorfor valgte dere dette produktet, hvordan kan pantesystemet fungere, og hva kan produktet bli til?

Se også eget undervisningsopplegg om pant her.

 

 

Spørsmål, matavfall:

 1. En tredjedel av all mat som produseres i verden, kastes. I Norge i 2018 kastet hver og en av oss 42,6 kilo mat som kunne vært spist, for eksempel middagsrester, frukt, grønnsaker, brød og bakevarer. Hva føler og tenker dere når dere hører disse tallene?
 2. Hvordan tror dere at dere ligger an i forhold til kaste-gjennomsnittet?
 3. Hvilke matvarer kaster dere innimellom hjemme hos dere?
 4. Hva er er grunnen(e) til at dere kaster disse matvarene?
 5. Tenk dere om, finnes det måter disse matvarene kunne blitt spist på?
 6. Hva kan dere gjøre, i deres egne liv, for å redusere matsvinn? Gjør dere kanskje noe allerede?
 7. Hva vil innsatsen dere gjør ha å si, både lokalt og globalt?

Se også egne undervisningsopplegg om matavfall og matsvinn.

 

Spørsmål, elektronikk: 

 1. Hvorfor er nordmenn i verdenstoppen når det gjelder å bruke og kaste elektronikk? 
 2. Hva kjøpte dere av elektronikk i året som gikk?
 3. Hva påvirket dere til å kjøpe det dere gjorde?
 4. Hvordan kan man forbruke mindre elektronikk – og hva er dere faktisk villig til å gjøre?
 5. Ha en liten opptelling. Hvor mange elektroniske ting eier dere?
 6. Hvordan hadde livene deres vært annerledes uten alle de elektroniske duppedittene dere har i dag?
 7. Har det noe å si, det vi som enkeltpersoner gjør?

Se også eget undervisningsopplegg om elektronikk her.