Karenslyst Allé 9B

0278 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Undervisningsopplegg

Snakk om det!

Disse diskusjonsspørsmålene hører til filmene om kildesortering. La deg inspirere – og velg ut spørsmålene som passer din bruk.
 1. Se på film!

Se filmene om kildesortering som ligger lenger ned på denne siden. 

 1. Diskuter i grupper! 

Del elevene i grupper på 3-5 deltakere. Elevene diskuterer noen av spørsmålene under, avhengig av hvilken avfallstype dere vil snakke om. Har dere tid, se gjerne filmene som ligger nederst på denne siden. Til slutt kan de dele noen av tankene sine i plenum.

Lærertips: Dere kan gjerne bruke rollekort i diskusjonene. Last ned disse her: Rollekort.

Spørsmål, glass- og metallemballasje:

 1. Det er viktig at all glass- og metallemballasje leveres til gjenvinning, og ikke kastes i restavfallet. Likevel har analyseselskapet Mepex beregnet at hver nordmann kaster 7,5 kilo glass- og metallemballasje i restavfallet hvert eneste år (basert på plukkanalyse i 2014-2015). Les mer om dette her. Hvordan tror dere at dere ligger an i forhold til gjennomsnittet?
 2. Kjenner dere til emballasje av glass og metall som kastes rett i restavfallet hjemme hos dere? Hvis ja, hvorfor skjer dette?
 3. Hvordan kan dere gjøre det lettere å resirkulere denne emballasjen hjemme – eventuelt vanskeligere å kaste den i restavfallet?
 4. Klarer dere å komme på måter dere kan bruke emballasje dere bruker mye av på nytt, for eksempel aluminiumsfolie og tacoglass?

Spørsmål, pant: 

 1. 9 av 10 bokser blir pantet og resirkulert i Norge. Hvis ikke, kunne de havnet på avveie i naturen. Når vi vet alt dette, hvorfor implementerer ikke alle land i verden et lignende pantesystem?
 2. På hvilken måte hadde Norge vært annerledes om vi ikke hadde hatt et pantesystem?
 3. Hvem har ansvaret for boksene og flaskene som havner i naturen, både i Norge og i andre land. Er det et individuelt ansvar, er det et samfunnsansvar, eller er det produsentenes ansvar?
 4. På noen musikkfestivaler har de pant på krus, og det finnes snusprodusenter som eksperimenterer med panteordninger. Kan dere tenke ut et annet produkt som kunne trengt et pantesystem? Ha i bakhodet at dere skal gi verdi til noe som ikke lenger oppleves som verdifullt. Hvorfor valgte dere dette produktet, hvordan kan pantesystemet fungere, og hva kan produktet bli til?

 

Spørsmål, matavfall:

 1. En tredjedel av all mat som produseres i verden kastes. I Norge i 2018 kastet hver og en av oss 42,6 kilo mat som kunne vært spist, for eksempel middagsrester, frukt, grønnsaker, brød og bakevarer. Hva føler og tenker dere når dere hører disse tallene?
 2. Hvordan tror dere at dere ligger an i forhold til gjennomsnittet?
 3. Hva er grunnen(e) til at dere kaster mat hjemme hos dere?
 4. Hva kan dere gjøre, i deres egne liv, for å redusere matsvinn?
 5. Hva vil innsatsen dere gjør ha å si, både lokalt og globalt?

Se også egne undervisningsopplegg om matavfall og matsvinn.

Spørsmål, plast:

 1. Har dere sett eller hørt nyheter om kildesortering, eller om plast på avveie?
 2. Hvem har dere hørt snakke om dette – er det forskere, influencere, klimaforkjempere eller klimafornektere?
 3. Hvorfor har dere hørt akkurat disse stemmene? / Hva er grunnen til at noen når fram i media og i sosiale kanaler?
 4. Har dere sett bærenettene som det står “Recycle or Die” på? Hva tror dere meningen bak disse bærenettene er?

Spørsmål, elektronikk: 

 1. Hvorfor er nordmenn i verdenstoppen når det gjelder å bruke og kaste elektronikk? 
 2. Hva kjøpte dere av elektronikk i året som gikk?
 3. Hva påvirket dere til å kjøpe det dere gjorde?
 4. Hvordan kan man forbruke mindre elektronikk – og hva er dere villige til å gjøre?
 5. Har det noe å si, det vi som enkeltpersoner gjør?

Se eget undervisningsopplegg om elektronikk her.