Håkon VIIs gate 5

0161 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Aktivitet

Undersøk en stubbe!

Ta med barna ut i naturen og bruk skogen som klasserom. Klarer dere å finne en stubbe dere kan se nærmere på?
Foto: Unsplash

Undersøk en stubbe

1

Ut på tur!

Er dere på tur og ser en fuktig, råtten stubbe? Grip anledningen! La barna grave forsiktig i den og plukke i barken.

  1. Hva ser barna?
  2. Studer greiner som har ligget på bakken en stund. Er det gnagemerker, eller hull i dem?
  3. Hva kan være grunnen til at greinen eventuelt har merker?