Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Fagtekst/hefte

Gratis turhefte: Barnas skog

I turheftet har vi samlet oppgaver som utfordrer både hodet og sansene. Kan dere gjette hvilken art i skogen som har en kroppsdel som aldri slutter å vokse, og klarer dere å få turbingo? ???? ???? ???? ???? ????