Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no

Vi lærer barn og unge om viktigheten av å leve bærekraftig og ta vare på ressursene

Barn og unge er opptatt av hva de kan gjøre for å ta bedre vare på livet på jorda, men mange er usikre på hva de kan gjøre, og om det vil bety noe.

Vi i LOOP Miljøskole ønsker å gi barn og unge et forhold til hvor mye ressurser og klimautslipp som går med fra noe lages, til de har det i hendene sine og etter at de kaster det som avfall. Dette er nøkkelen for å gi dem en dypere forståelse for hvordan de ulike valgene de gjør hver dag både kan ha positive eller negative ringvirkninger på mange ulike plan.

LOOP Miljøskole lager gratis undervisningsressurser for skoler og barnehager, tilpasset gjeldende læreplaner. Gjennom våre opplegg kan lærere og pedagogiske ansatte lære barn og unge om hvordan og hvorfor vi kildesorterer, hva som skjer med avfallet og hvorfor dette er viktig i et ressursperspektiv.

Sammen med NRK Skole lager vi en serie med undervisningsfilmer om bærekraftig utvikling. Filmene vil handle om ressursknapphet, marin forsøpling, sirkulær økonomi og konsekvenser av overforbruk i dagens samfunn. De vil også gi elevene konkrete tips til en mer bærekraftig livsstil.

LOOP Miljøskole er en del av LOOP, Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning. Vi er en non-profit-stiftelse som arbeider for å få folk til å kildesortere mer og kaste mindre. Våre aktiviteter er forankret i, og skal bidra til å nå EUs mål om 65 % materialgjenvinning av husholdningsavfall og lignende næringsavfall innen 2035.

Vi samarbeider tett med kommuner og renovasjonsselskaper som benytter våre tjenester for å nå ut med god og faktabasert informasjon om alle typer avfall, og vi fungerer som et bindeledd mellom returselskapene på den ene siden, og kommuner og renovasjonselskaper på den andre.

LOOP drifter også kildesorteringsguiden sortere.no som skal gjøre det enkelt å ta gode miljøvalg i hverdagen, ved å gi privatpersoner svar på hvordan de kan kildesortere og levere ulike typer avfall, og ikke minst få gode tips til hvordan de kan skape mindre avfall gjennom for eksempel å gjenbruke og reparere, fremfor å kaste.

LOOP har mottatt driftstøtte fra Klima- og Miljødepartementet siden 2005.

Bli kjent med LOOP Miljøskole!

I våre inspirasjonswebinar for barnehager og skoler kan du bli enda bedre kjent med oss. Lær om hvordan vi jobber, hvilke muligheter som finnes i undervisningsportalen vår, hvordan du bruker undervisningsoppleggene våre – og hvorfor det er så viktig å snakke med barn og unge om bærekraft.

Klikk her for å se! 

Thomas Brun / NTB Kommunikasjon
Noe av det viktigste vi kan lære barn og unge er å ta vare på ressursene
Fredrikke Friis Bertheussen, prosjektleder for LOOP Miljøskole