Karenslyst Allé 9B

0278 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no

Vi lager filmer om bærekraftig utvikling til nye læreplaner

LOOP Miljøskole lærer barn og unge om viktigheten av å leve bærekraftig, kildesortere og gjenvinne ressursene.

Barn og unge er opptatt av hva de kan gjøre for å ta bedre vare på livet på jorda. De yngste plukker søppel og lærer om kildesortering og gjenvinning med stor iver, undring og glede. De eldre elevene, som følger med i mediene og får med seg debatter om global oppvarming, plast i havet og fremtidens klimaflyktninger kan føle på frykt og skyldfølelse. Mange har et sterkt engasjement for miljøet, men er usikre på hva de kan gjøre, og om det vil bety noe. De vokser samtidig opp i trygge Norge, der vi ligger på europatoppen i personlig forbruk.

Jeg er sikker på at dette prosjektet påvirket elevene følelsesmessig, og at de har fått en annen bevissthet rundt kildesortering
Marit Mikkelsen, lektor ved Sande videregående skole

Vi i LOOP Miljøskole ønsker å gi barn og unge et forhold til hvor mye ressurser og klimautslipp som går med fra noe lages, til de har det i hendene sine og etter at de kaster det som avfall. Dette er nøkkelen for å gi dem en dypere forståelse for hvordan de ulike valgene de gjør hver dag både kan ha positive eller negative ringvirkninger på mange ulike plan.

LOOP Miljøskole lager gratis undervisningsressurser for skoler og barnehager, tilpasset gjeldende læreplaner. Gjennom våre opplegg kan lærere og pedagogiske ansatte lære barn og unge om hvordan og hvorfor vi kildesorterer, hva som skjer med avfallet og hvorfor dette er viktig i et ressursperspektiv.

Å lage godt innhold og engasjere så mange som mulig er viktig for LOOP Miljøskole. Derfor samarbeider vi med andre aktører på miljøfeltet som for eksempel Miljøagentene, NRK Skole og Grønt Flagg.

I Miljøagentene sin Beintøft-uke plukket 40 000 elever #5forhvalen på vei til skolen. Til sammen plukket disse elevene rundt 1 million søppelbiter på en uke!

Sammen med NRK Skole lager vi en serie med undervisningsfilmer om bærekraftig utvikling.
Filmene vil handle om ressursknapphet, marin forsøpling, sirkulær økonomi og konsekvenser av overforbruk i dagens samfunn. De vil også gi elevene konkrete tips til en mer bærekraftig livsstil.

sortere.no

Hvor skal majonestuben sorteres? Hvordan får jeg plass til et enkelt kildesorteringssystem og hvem henter avfallet der jeg bor? Og hvorfor skal jeg egentlig kildesortere? I vårt langstrakte land er det mange ulike ordninger for innsamling av avfall, og langt fra alle produkter er tydelig merket med hvordan de skal sorteres. Det kan bli til hodebry for både folk og bedrifter. På sortere.no får du svar på nettopp denne typen spørsmål.

Sortere.no skal gjøre det enkelt å ta gode miljøvalg i hverdagen, ved å gi privatpersoner svar på hvordan de kan kildesortere og levere ulike typer avfall, og ikke minst få gode tips til hvordan de kan skape mindre avfall gjennom for eksempel å gjenbruke og reparere, fremfor å kaste. På Facebook og Instagram er vi opptatt av å sette kildesortering inn i en større sammenheng, og inspirere folk til å leve mer bærekraftig.

Noe av det viktigste vi kan lære barn og unge er å ta vare på ressursene.
Loop Miljøskole