Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no

Filmene som ruster elevene til å skape en bærekraftig verden

Bærekraftskolen er en unik serie med helt nye undervisningsfilmer for deg som vil undervise i bærekraftig utvikling. Skoleelevene får konkrete tips til hva de kan gjøre for å leve mer bærekraftig og ikke minst, så får elevene håp for fremtiden. Valgene deres er betydningsfulle!

Bærekraftig utvikling er en prioritet i de nye læreplanene og en grønn tråd i mange fag. For å sikre gode undervisningsressurser har LOOP Miljøskole og NRK Skole gått sammen om å produsere en unik serie med 16 undervisningsfilmer og tilhørende undervisningsopplegg. Disse tar for seg temaer og begreper knyttet til bærekraftig utvikling, som sirkulær økonomi, ressursknapphet og konsekvensene av overforbruk.

Hva kan jeg gjøre, og vil det ha noe å si?

Temperaturen stiger. Isen smelter. Havet stiger og blir surere. Det blir variert nedbør og mer ekstremvær. Samfunnet har enorme utfordringer knyttet til klima og miljø, og i følge Cicero er unge ganske eller veldig bekymret. På mange skoler forteller elever at de føler frykt og skyldfølelse. De har et sterk engasjement, men hva kan de gjøre for å bidra og vil det ha noe å si? 

– Unge ønsker å forstå hvordan alt henger sammen, og hva de selv kan gjøre for å være en del av løsningen. Men svarene på dette presenteres ofte i diagrammer som er vanskelige å forstå. Derfor mener vi det er viktig å ha gode undervisningsressurser om bærekraftig utvikling som treffer. Som gjør inntrykk, inspirerer til bærekraftige valg, og kan være med på å forandre verden, sier Fredrikke Friis Bertheussen, prosjektleder for LOOP Miljøskole.

LOOP Miljøskole + NRK Skole

LOOP Miljøskole og NRK Skole har samarbeidet om 19 undervisningsfilmer med tilhørende undervisningsopplegg som samsvarer med de nye læreplanene om bærekraftig utvikling. Målgruppen er ungdomsskoler, videregående skoler og elever fra fjerde trinn på barneskolen. 

Filmene og undervisningsoppleggene er tilgjengelige her, i den nye undervisningsportalen til LOOP Miljøskole, gratis og uten pålogging. Undervisningsportalen skal gjøre det enkelt for undervisere å finne aktuelle opplegg og ressurser ved å søke på temaer og kompetansemål. Her kan du også bestille gratis undervisningsmateriell, som faghefter og spill. 

Pål Solum, prosjektleder i NRK skole og Fredrikke Friis Bertheussen, prosjektleder for LOOP Miljøskole.
Både miljøorganisasjoner, returselskaper og kjente programledere har trådt til for å lage opplegg det virkelig smeller av.
Pål Solum, prosjektleder i NRK Skole.

Elevenes valg er betydningsfulle

De nye undervisningsoppleggene har som mål å gi skoleelever innsikt i hvordan handlingene våre påvirker miljøet og samfunnet, og hvilke ringvirkninger de kan ha både nasjonalt og internasjonalt. Filmene tar utgangspunkt i det målgruppen er opptatt av, som de forbruker eller eier, for å belyse større sammenhenger og spørsmål på en engasjerende måte: “Mobiltelefonens skjulte reise.”

– Elevene får også konkrete tips til hvilke grep de kan ta for å leve mer bærekraftig. Ikke minst, får elevene håp for fremtiden, og opplevelsen av at de har en viktig rolle å fylle. De lærer at deres valg er betydningsfulle, sier Fredrikke Friis Bertheussen, prosjektleder i LOOP Miljøskole.

– Bærekraft er et komplekst tema, derfor er det viktig å vise flere sider av samme sak. Både miljøorganisasjoner, returselskaper og kjente programledere, har trådt til for å lage undervisningsopplegg det virkelig smeller av. De har stilt opp gratis med sin ekspertise og tid, fordi de vil at skoleelever skal lære om dette på best mulig måte. Vi har også fått med oss en rekke programledere som målgruppen kjenner fra før som Anders Hermann Clausen og Ingrid Vik Lysne, som alle ville stille opp for en så viktig sak, sier Pål Solum, prosjektleder i NRK Skole.

Filmene er laget av videojournalist Magnus Solhaug Hofgaard.
Når deres barn en dag spør dem: Hva gjorde du i 2021, da jorda så tydelig var i ferd med å bryte sammen? Ja, da kan de si: Vi tok grep. Vi la om vanene våre og bygget et nytt samfunn.
Fredrikke Friis Bertheussen, prosjektleder i LOOP Miljøskole.

Gratis og uten pålogging

Undervisningsoppleggene til filmene baserer seg på utforskende læring og 5E-modellen, og er utviklet i samarbeid med marinbiolog Ingrid Holtan Søbstad og Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling (CCL), et forsknings- og læringssenter ved Høgskolen i Innlandet. Filmene og ressursene ligger tilgjengelige her, i den flunkende nye portalen til LOOP Miljøskole, helt gratis og uten pålogging.

– For oss i LOOP Miljøskole var det ikke bare viktig at funksjonalitet og brukervennlighet ble ivaretatt i den nye portalen, men at den visuelt sett motiverer og inspirerer brukerne til en mer bærekraftig livsstil. Jeg har en god følelse av at vi har klart nettopp det, sier Fredrikke Friis Bertheussen fra LOOP Miljøskole.

Det overordnede målet med undervisningsportalen er å motivere barn og unge til å ta vare på jordens ressurser og utvikle evnen til kritisk tenkning rundt bærekraftig utvikling, plast- og forsøplingsproblematikk. 

– Når deres barn en dag spør dem: «Hva gjorde du i 2021, da alle vitenskapsmenn sa at dere hadde et fundamentalt problem, og jorda så tydelig var i ferd med å bryte sammen?» Ja, da kan de si: «Vi tok grep. Vi la om vanene våre og bygget et nytt samfunn.» avslutter hun.

Undervisningsfilmene har fått støtte fra Handelens Miljøfond og

undervisningsportalen har fått støtte fra Sparebankstiftelsen.