Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no

Mesteparten av søpla di er ikke søppel

Hvor mye søppel er det egentlig i en typisk, norsk restavfallspose? I denne prisvinnende bildeserien får du svaret.

Hvert år bruker vi naturressurser som tilsvarer halvannen klode, og det blir en stadig større knapphet på råvarer. Samtidig kunne to tredjedeler av de 150 kiloene hver og en av oss kaster i restavfallet hvert år blitt gjenbrukt, kildesortert eller spist.

Bare én tredjedel av søpla vår er søppel, resten skulle ikke vært der, og det vet vi fordi Mepex har åpnet og sortert søppelposene fra et representativt utvalg norske husstander for oss. I bildeserien under ser du hva de fant.

Undersøkelsen Den norske restavfallsposen (2016) er utarbeidet av LOOP i samarbeid med Mepex, som har gjennomført plukkanalyser av restavfallsposer i hele Norge. Bildeserien er laget av LOOP, Made by Handverk v/Eivind Stoud Platou og fotograf Morten Borgestad.

[sp_wpcarousel id=”1373″]

Hva har det å si, egentlig?

Nordmenn er blant verdens beste, eller verdens verste på å bruke og kaste. I følge Miljøstatus.no er det økonomisk vekst som bidrar til økt forbruk og mer avfall, og plukkanalysen vi i LOOP har gjennomført sammen med Mepex viser at det ofte havner i feil pose – fra bæreposen til restavfallsposen. 

Restavfall går til forbrenning, og energien fra restavfallet utnyttes til fjernvarme og produksjon av strøm. Ved forbrenning kan avfallet bare gjenvinnes én gang, og derfor bør alt avfall som egner seg til det brukes om igjen så mange ganger som mulig, før det til slutt utnyttes til produksjon av strøm og varme.

Kaster du alt i restavfallet er konsekvensen ressurssløsing, at verdifulle materialer som kunne vært gjenvunnet mange ganger ikke blir det. Plastemballasje kan gjenvinnes opptil ti ganger, og emballasje av aluminium og glass kan gjenvinnes i det uendelige, men det kan bare brennes én gang. Kildesorterer vi ressursene i avfallet vårt reduserer vi behovet for å ta ut nye naturressurser, noe som skaper unødvendig forurensing og klimagassutslipp, samtidig som vi sikrer at naturressursene som allerede er tatt ut får lenger levetid. 

Kildesortering alene redder eller rydder ikke verden, men avfallet vårt er en ressurs som bør og skal utnyttes. Å kildesortere er i tillegg noe av det enkleste vi kan gjøre. En liten innsats for noe stort, hver eneste dag.