Håkon VIIs gate 5

0161 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Spill/quiz

Barnas skog ordjakt

Bark, bjørn og blåbær. Hvor mange ord, som har med skogen å gjøre, finner du her?

Last ned og print ut ordjaktoppgaven fra den grønne boksen til høyre.

Barnas skog ordjakt