Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Spill/quiz

Barnas skog ordjakt

Bark, bjørn og blåbær. Hvor mange ord fra skogen finner dere her?

Last ned og print ut ordjaktoppgaven fra den grønne boksen til høyre ????

Barnas skog ordjakt