Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Fagtekst/hefte

Gratis hefte: Lærerveiledning

Bakgrunnsartikler, forslag til oppgaver og aktiviteter til de to heftene om Kaia og Karim. Komplett oversikt over relevante kompetansemål. Passer for: Alle som bruker hefte 1, 2 eller 3.