Håkon VIIs gate 5

0161 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Aktivitet

Redd noko som skulle kastast

Ved å reparere kle som barna brukar, vil dei sjå og lære at det går an å reparere tøy. Dette blir billigare for familien. Ein tek òg vare på naturen fordi ein ikkje treng å kjøpe nye kle så ofte, og det blir mindre avfall. Det samme gjeld ved gjenbruk av til dømes bøker og sko.
Foto: fikseklubben.no. Fikseklubben er ein nettstad som lærer foresatte alt dei treng å vite for å reparere den bunken med kle som veks og veks.

Reparasjon av kle:

Foreldrene og barna finn utedress eller regnbukse med hol på heime og tek med i barnehagen.

Dei vaksne stryk lappar på holet. Slike lappar får ein kjøpt på Panduro og sy- eller strikkebutikken. Ein kan kjøpe ferdige lappar med motiv som barna kan velge, eller så lagar ein motiv sjølve.

Foreldrene og ungane finn ulltøy heime som har blitt hol på eller har fått ein flekk som ikkje går bort. Dei tek det med i barnehagen.

I barnehagen har ein tova ullappar i ulike farger (då raknar ikkje lappane). Ungane kan vere med å teikne motiv til lappane og/eller hjelpe til med å klippe ut. Dei vaksne syr på lappane.

Lærartips: Barn likar å hjelpe til. Ved å få utforme eller velge lappane som ein skal bruke til reparasjon, er dei med på å gjere noko viktig saman med andre og vaksne. Kanskje ein kunne få inn nokre besteforeldre eller foreldre til å hjelpe til med dette?

Synlige og uperfekte reparasjoner er det jeg digger mest. Hvorfor? Fordi ved å fikse klær på en enkel og godt synlig måte vil vi være med på å gjøre fiksing kult og OK!
Hanne fra fikseklubben.no og @bananasandgreen på Instagram
Foto: Jonathan Borba/Unsplash

Gjenbruk av bøker, kle og sko:

Lag ei gjenbrukshylle kor foreldrene kan ta med pent brukte bøker, kle og sko som ungane har vokse i frå. Det er ikkje alltid ein har nokon i familien å gje slike ting til. Då er det fint at andre barn i barnehagen kan gjere seg nytte av desse tinga. På denne måten vil tinga få lenger liv. NB! Det er viktig at tinga er reine når dei blir sett/lagt i hylla.

Kanskje nokon har lyst til å legge ei personleg helsing i det dei gir vekk i gjenbrukshylla? I ei bok kan det til dømes stå: “Ole elska å bli lest for frå denne boka før han skulle sove.”

Bruk gjerne ei hylle eller ein reol som barnehagen allereie har eller finn noko brukt og billig på Finn. Nokre gonger blir hyller gitt vekk gratis der.

Hylla kan eventuelt malast og bli like god som ny. Kanskje den blir endå finare! Barna kan vere med å dekorere hylla eller reolen.

Lærertips: Det kan vere lurt å ha ein gjenbruksansvarleg i barnehagen.

Foto: Milad B. Fakurian/Unsplash

Redd mat som begynner å bli litt gammal:

Gjer ein avtale med nærbutikken om å få brød frå dagen før. Barna kan vere med å hente brød. Det er lurt å sjekke på førehand at det faktisk er brød å hente på den aktuelle dagen. Kanskje det også er noko gammalt brød i barnehagen som ein vil få brukt opp? Enkle ostesmørbrød eller arme riddere er fint å lage av gammalt brød, og barna kan hjelpe til.

Godt moden frukt, som banan med flekkar, er fint i lag med bær i ein smoothie. Bananlappar er nam-nam. Kanskje ein kan få godt moden frukt i butikken og?

Foto: Caroline Hernandez/Unsplash

Forankring i fagplan:

Å ta vare på det ein har slik at det kan vare lenger, er ein viktig del av ei berekraftig utvikling, og ein del av verdigrunnlaget for barnehagen. I fagplanen står det mellom anna:

  • “Barna skal lære å ta vare på seg sjølve, kvarandre og naturen.”
  • “Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at handlingar i dag har konsekvensar for framtida.”
  • “Barnehagen skal introdusere nye situasjonar, tema, fenomen, materiale og reiskapar som bidreg til meiningsfull samhandling.”

Det er viktig å få foreldrene med på laget i denne felles dugnaden om ei meir berekraftig utvikling. God informasjon til foreldre på foreldremøtet er nødvendig, i tillegg til skriftleg informasjon. Å oppdatere foreldrene utover året på kva barnehagen og ungane gjer for å ta vare på mat, kle og ting, kan òg vere en fin inspirasjon for foreldrene. Illustrer gjerne breva til foreldrene med bilder av matretten ein har laga, eller av strømpebuksa med ein fin lapp på.

Dette undervisningsopplegget er utvikla av Unni Flatin som har bakgrunn som lærar og pedagog.