Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Fagtekst/hefte

Spillet Brettelyst med plakat om bretting av kartonger

Albert Åberg er et aktivitetshefte for barn fra 4 til 7 år. I heftet lærer Albert deg hvordan vi kan ta vare på miljøet og jorden vår når vi skal kaste ting. Avfallet vårt kan nemlig ikke trylles bort, men det kan bli til nye ting om vi kildesorterer det riktig.