Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Undervisningsopplegg

Fiks ferdig skoletime: Hvorfor resirkulere plastemballasje?

"Hvorfor resirkulere plastemballasje?" er et undervisningsopplegg i tre deler; refleksjonsspørsmål, minidokumentar og svar på spørsmålene. Last ned PowerPointen under – og du er klar for klasserommet.