Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Aktivitet

Undersøk: Hvordan arbeider nedbryterne?

Nedbrytere, for eksempel muggsopp, er viktige i naturens kretsløp. Men hvordan arbeider de egentlig, og hvor lang tid bruker de på å bryte ned en brødskive? I dette undervisningsopplegget følger vi nedbrytningsprosessen til en brødskive over tid.
Foto: Getty Images

Undersøk hvordan nedbryterne arbeider

1

Lag en arbeidsplass for nedbryterne

Dere trenger en skive brød uten konserveringsmiddel, et tomt syltetøyglass med lokk og en asjett. Ha litt vann på brødskiva så den blir fuktig. La den ligge på asjetten til neste dag. Legg brødskiva i glasset. Still lokket på skrå så det kommer litt luft inn.

2

Følg med på brødskiva

Se på brødet hver dag i en uke. Sannsynligvis blir det mugg, kanskje lange tråder. Mugg er en slags sopp. Hvis dere ser på sopptrådene i et forstørrelsesglass, vil dere muligens se noen grønne, brune og svarte prikker. Det er sporer. Sporene er barna til soppen. De er alle steder. Når sporene kommer et sted de får mat, trives de og vokser til nye og lange tråder.

3

Reflekter og diskuter sammen

Hvor blir det av brødskiva? Gjør dere noen tanker og teorier om hvor brødet blir av.