Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Film

Hvorfor resirkulere plastemballasje?

Har det noe å si om vi resirkulerer plastemballasje hjemme – og hva skjer egentlig med plastemballasjen vi resirkulerer? Vi gir dere en kjapp innføring.
 

Ressurser til filmen:

Fiks ferdig PowerPoint til en skoletime

Opplegg til en undervisningstime i tre deler; refleksjonsspørsmål, minidokumentar og svar.

I samarbeid med:

Aktuelle filmer

 

Restemat-challenge!

Tre ungdomslag konkurrerer om å lage den beste treretteren av matvarer vi ofte kaster hjemme. Dommerne blir overrasket av resultatet!

Les mer
 

Hvordan påvirkes havet av klimagasser?

Hvordan påvirker klimagasser havet og alle dyrene som bor der?

Les mer
 

Hva skjer med miljøgiftene i restavfallet?

Selv om vi sorterer alt som kan resirkuleres der vi bor, blir det likevel en del søppel igjen som må kastes i restavfallet. Hva skjer egentlig med miljøgiftene som dette avfallet inneholder?

Les mer
 

Hva er sirkulærøkonomi?

Verdens naturressurser er under økt press. I framtiden vil vi oppleve begrenset tilgang på flere materialer på grunn av økt befolkning og høyere forbruk. Det er helt avgjørende at vi lærer oss å bruke naturressursene langt mer effektivt enn i dag. Vi trenger et system der ingenting ender opp som avfall, men heller blir en framtidig ressurs. Dette kaller vi sirkulærøkonomi.

Les mer