Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no

Bli kjent med LOOP Miljøskole!

Undervisningsportalen vår bugner av fiks ferdige konsepter til engasjerende undervisning om bærekraft. I disse videosnuttene viser vi deg hvordan du bruker portalen.

Lær barna om hvordan vi kan skape en blomstrende verden, med nok naturressurser til alle! 🌎

Inspirasjonswebinar for deg som jobber i skolen

Miljø og bærekraft er store temaer som hele tiden er i utvikling. Det er krevende å holde seg oppdatert.
Det er også krevende å skape undervisningsopplegg som treffer på balansegangen mellom fakta – som jo gir et dystert framtidsbilde – samtidig som de gir håp om at det kommer til å gå bra.

LOOP Miljøskole ønsker å tilby undervisere en hjelpende hånd; gratis undervisningsopplegg om bærekraft utviklet av fageksperter. Oppleggene er relevante og saklige, engasjerende og spennende, faktabasert og løsningsorienterte. Alltid på barnas og de unges premisser.

Men hvordan jobber vi for å utvikle undervisningsopplegg? Hvem står egentlig bak? Hvordan finner du fram i portalen vår? Og hvorfor er det så viktig å lære barn og unge om bærekraft? Fredrikke Friis Bertheussen (LOOP Miljøskole) og Ragnhild Waagaard (Kommunenettverk for Klimaomstilling) har deg.

Snarvei til undervisningsressurser for barneskoler, ungdomsskoler og VGS.

Inspirasjonswebinar for deg som jobber i skolen (spilletid: 30 min)
De neste ti årene er helt avgjørende for hvordan det går med jordkloden vår. Det er barna våre som vil leve med konsekvensene av våre valg.
Ragnhild Waagaard.

Inspirasjonswebinar for deg som jobber i barnehage

LOOP Miljøskole tilbyr gratis undervisningsopplegg om bærekraft for alle aldersgrupper. For barnehager har vi blant annet historier til samlingsstunden, gratis hefter til turdagen – og input til de små, store samtalene i sandkassa eller ved porten.

Men hvorfor er det så viktig å lære barn om bærekraft og hvordan vi kan leve mer bærekraftig?
Og hvilke av undervisningsressursene våre egner seg for barnehage og hvordan bruker du dem?

Det snakker Fredrikke Friis Bertheussen, ansvarlig for LOOP Miljøskole, og Ragnhild Waagaard, prosjektleder i Kommunenettverk for Klimaomstilling, om i dette inspirasjonswebinaret.

Snarvei til undervisningsressurser for barnehager.

Inspirasjonswebinar for barnehage (30 min).

Hvorfor bruke LOOP Miljøskole i undervisningen?

✔️ Alderstilpassede ressurser, fra barnehage til VGS
✔️ Utviklet av fageksperter
✔️  Tilpasset barnehagens/skolens kompetansemål
✔️ Gratis!

Snarvei til undervisningsressurser for barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og VGS.