Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no

Aktiviteter og oppgaver til den interaktive skogen

Hvert av kapitlene i den interaktive skogen kommer med aktiviteter og oppgaver. Disse kan også brukes uavhengig av den interaktive skogen, både inne i klasserommet eller ute i naturen.
Klikk på lenkene, så kommer du deg til samlingene med aktiviteter og oppgaver ✨

Kapittel 2:

Hakkespetten 🐦

Kapittel 3:

Trærne 🌲🌳🌱

Kapittel 4:

Skogens sterkeste 🐜

Kapittel 5:

Soppen 🍄

Kapittel 6:

Skolopenderen 🍃

I samarbeid med: