Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Undervisningsopplegg

Bli kjent med skogens sterkeste

På denne siden finner dere aktiviteter og oppgaver som er relatert til fjerde kapittel i den interaktive skogen.

Aktiviteter ute

1

Finn forskjellige maurarter

Det finnes 55 forskjellige maurarter i Norge. Mange av disse er veldig like, men med litt trening går det an å skille mellom de tre vanligste artene rød skogsmaur, stokkmaur og tissemaur. Klarer dere det?

Her er noen kjennetegn på de tre artene:

Rød skogsmaur:
Dette er mauren som er overalt i skogen, og som bygger de store maurtuene. Den har svart underkropp, rød overkropp og et svart og rødt hode. Denne mauren spruter maursyre fra bakkroppen for å forsvare seg. Da ser det ut som de prøver å tisse på oss. Maursyre lukter i tillegg veldig surt, akkurat sånn som tiss gjør. Hvis du legger en blåveis i ei maurtue vil blomsterfargen skifte fra blå til rød på grunn av maursyra!

Stokkmaur:
Stokkmauren ligner på den røde skogsmauren, men er større og har et helt svart hode. Stokkmauren bygger ikke store tuer, men bor i gamle stubber og døde trær. Her gnager de ut et skikkelig nettverk av ganger og hulrom. Denne mauren vil du ikke ha som husdyr, siden den kan finne på å spise på huset ditt. Den ser nemlig ikke forskjell på de døde trærne i skogen og det fine tømmeret huset er bygd av. Best å holde den i skogen!

Tissemaur:
Eitermaur kalles ofte for tissemaur, men til tross for kallenavnet tisser de ikke, men kan stikke deg med en liten brodd om du kommer for nærme. De er veldig aggressive, og derfor er det flaks at de er veldig små; under fem millimeter lange. Eitermaur lever i bakken, i sandjord, i moser, eller i morkent treverk.

2

Studer en maurtue

I en maurtue kan det være mange tusen maur. Det er kjekt å studere hvordan mauren jobber i maurtua. Sett dere ved en maurtue i rundt 5 minutter og studer hva som skjer der. Hvordan jobber maurene sammen? Ser dere maur som frakter ting som er like store eller større enn seg selv? Et triks er å legge noen små brødsmuler ca en meter fra tua. Da kan dere studere hvordan maurene kommuniserer og samarbeider om å frakte smulene inn i tua.

Hva skjer hvis dere legger en blåveis på maurtuen (forsiktig)?
Fasit til lærer: Den endrer farge fra blå til rød. Årsaken er at maurtisset reagerer med fargen (pigmentene) i bladene på blomsten.

 

3

Smak på maurtiss!

Smak på maurtiss! Finn en pinne og ta av barken eller spikk den glatt. Legg pinnen forsiktig på maurtua. Når maurene begynner å kravle rundt på den, løft den varsomt opp, rist den rolig så maurene tisser på den. Deretter rister du maurene av pinnen. Etterpå kan dere slikke på pinnen og nyte den søte og syrlige smaken.

Aktiviteter inne

1

Tenk om du var like sterk som en maur!

En maur kan bære 50 ganger sin egen vekt. For å finne ut av hva du kunne ha båret om du var like strek som en maur kan du sette opp dette regnestykket:

Din vekt x 50 = hvor mange kilo

F.eks veier du 30 kg, så kan du bære 1500 kg!

1500 kg er like mye som 5 store hannbjørner, eller to fullvoksne elgokser veier til sammen. Det er også ca like mye som en Tesla veier, men den har ingenting i skogen å gjøre;)

 

Kompetansemål

Naturfag

3-4 trinn

utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området

utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte

5-7 trinn

utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen

Samfunnsfag

3-4 trinn

utforske og gi døme på nokre sider ved berekraftig utvikling