Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Undervisningsopplegg

Bli kjent med skrukketrollet og vennene hans

På denne siden finner dere aktiviteter og oppgaver som er relatert til første kapittel i den interaktive skogen.

Aktiviteter ute

1

Finn en roteskog

Visste dere at det er mer liv i et dødt enn i et levende tre? Når trær dør og faller over ende flytter det inn mange arter som er avhengig av døde trær for å overleve. Det døde treet blir både husly og næring for insektene som bor der. I roteskoger er det mange døde trær.

Besøk en skog og let etter flere tegn på om det er en ekte roteskog. Dette er tegn dere kan se etter:

  • Mange døde trær (som får ligge der de dør)
  • Stående og liggende trær
  • Trær i forskjellig størrelse
  • Gamle og unge trær
  • Flere forskjellige typer trær
  • Ofte forskjellige busker, urter, moser og lav på bakken
2

Lytt til skogen

Lukk øynene og lytt til skogen. Hva hører dere? Lag en liste over lyder dere tror dere hører. Lyder kan for eksempel være fuglekvitter, rasling i blader, vann og summende insekter.

3

Let etter spor

Finner dere noen spor etter dyr? For eksempel fotspor, bæsj, hi, reir, fjær, kongler eller stammer som har blitt spist på.

4

Let etter småkryp

Løft på en stein, stokk eller en barkebit og tell de forskjellige typene små kryp som kravler av gårde. Hvor mange finner dere, og vet dere hva de heter? Husk å legge steinen, stokken eller barkebiten tilbake på plass. Den er noens hus.

Aktiviteter inne

1

Hvor mange ord fra roteskogen finner dere?

Print ut ordjaktoppgaven som ligger under nedlastbare ressurser i den grønne boksen. Hvor mange ord finner dere?

Kompetansemål

Naturfag

1-2 trinn

utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre

3-4 trinn

utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området

utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte

5-7 trinn

gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen

Samfunnsfag

1-2 trinn

utforske og gi døme på korleis menneska påverkar klimaet og miljøet, og dokumentere korleis påverknadene kjem til syne i nærmiljøet

3-4 trinn

utforske og gi døme på nokre sider ved berekraftig utvikling