Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Undervisningsopplegg

Bli kjent med hakk hakk hakkespetten

På denne siden finner dere aktiviteter og oppgaver som er relatert til andre kapittel i den interaktive skogen.

Aktiviteter ute

1

Finner dere spor etter hakkespetten?

Hakkespettene er ikke spesielt sky fugler, men siden det ikke finnes så mange av de ulike artene er det ikke alltid så lett å få øye på dem. Men spor etterlater den seg, hvis man bare vet hva man skal se etter. Gå ut i skogen og se om dere kan finne tegn etter hakkespetten. Kan dere høre hakkingen, eller se hullene den har hakket i treet? Hva med de andre, litt mer ukjente tegnene?

Flaggspetten
Er veldig glad i frø fra gran- og furukongler. Flaggspetten er en luring, for å ut frøene i kongla kiler den fast kongla i sprekken på et tre eller en stolpe. Dette kalles spettesmie. Over tid vil det samles opp mange kongler under ei slik spettesmie.

Tretåspetten
Holder til i gamle granskoger, gjerne med litt døde trær. Den liker kvae, og lager karakteristiske ringer med små hull rundt stammen på grantrær der den holder til.

Svartspetten
Hakker dype og høye hull i grantrær på sin jakt etter stokkmaur.

Grønnspetten
Hakker/graver seg inn i maurtuer på jakt etter røde skogmaur (men husk at det er også andre i skogen som lager slike hull, så se på størrelsen og formen på hullet for å vurdere om det kanskje er hakkespetten eller et større dyr, som reven, som har vært der). Det er særlig på vårparten en kan finne hull etter hakkespetten i maurtuene.

2

Heng opp en fuglekasse

Heng opp fuglekasser i nærområdet og følg med på hvilke fugler som bruker dem. Kommer hakkespetten til fuglekassen selv om den egentlig klarer å hakke sitt eget hjem? Blir det flere fugler i nærområdet når dere bistår hakkespetten i sin viktige oppgave som områdets boligbyggermester?

Om dere ønsker å få besøk av en hakkespett, så pass på at hullet er stort nok. En hakkespett trenger et hull som er ca 5 cm i diameter.

Aktiviteter inne

1

Lag en sang, et dikt eller et lite skuespill om hakkespettene

De finnes syv ulike hakkespetter i Norge: flaggspett, svartspett, dvergspett, grønnspett, gråspett, tretåspett og hvitryggspett. Lag en sang, et dikt eller et lite skuespill om spettene basert på navnene og informasjon dere finner om de på internett. Hva liker de ulike spettene å spise? Finn ut hvilke tegn de ulike hakkespettene etterlater seg i naturen.

Kompetansemål

Naturfag

1-2 trinn

utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre

3-4 trinn

utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området

utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte

Norsk

3-4 trinn

utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre kreative uttrykk

Samfunnsfag

3-4 trinn

utforske og gi døme på nokre sider ved berekraftig utvikling