Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Undervisningsopplegg

Bli kjent med trærne i skogen

På denne siden finner dere aktiviteter og oppgaver som er relatert til tredje kapittel i den interaktive skogen.

Aktiviteter ute

1

Samle blader

Hvor mange forskjellige typer trær finner dere i skogen eller nærmiljøet? Samle blader fra de ulike trærne dere finner og skriv ned hvilke trær de stammer fra. Sammenlign i klassen eller i grupper. Når dere samler blader, vær varsom så dere ikke knekker av kvister på trærne.

Til denne oppgaven er det fint å ta en gjennomgang med klassen i forkant og fortelle om de mest vanlige løvtrærne og hva som kjennetegner dem. For eksempel bjørk, eik, selje, lind, hassel, alm, bøk og ask.

Denne oppgave som kan gjøres på ulike måter. Barna kan ha i hjemmelekse å plukke blader, eller klassen kan gå på tur sammen og samle blader.

2

Tell årringer

Trær kan bli veldig gamle- og alderen kan dere finne ut av ved å telle årringer. Se om dere kan finne en stubbe dere kan telle årringene på. Hvor gammel er stubben? Så stubben eldre eller yngre ut enn dere trodde?

3

Oppdag liv i døde trær

Inne i skikkelig gamle, hule trær kan det bo like mange insekter, sopper og lav som det bor mennesker i Oslo. Om det finnes der dere bor, se etter en eik når dere er på tur. Er den hul? Isåfall- se om dere finner liv der. Alternativt kan dere se etter døde trær, som ligger på bakken eller som fremdeles står oppreist. Hva slags spor etter liv kan dere finne på de døde trærne? Er det insekter der, sopp, eller spor etter hakkespett?

Når dere utforsker trærne, vær varsomme og legg barkebiter og annet dere løfter på tilbake på plass – trærne og stokkene er er noens hus.

Aktiviteter inne

1

Finn ting som er laget av trær

I tillegg til at trær finnes naturlig i skogen er vi omringet av ting som er laget av tre. Lag et tankekart på tavla eller i grupper med så mange ting dere kan komme på som er laget av tre. Dette kan også gjøres som en hjemmeoppgave: Finn ut hvilke ting hjemme som er laget av tre. Lag en liste eller tegn tingene.

2

Hva truer trærne?

Det er viktig å ta vare på skogen og trærne. Hvilke ting i skogen synes dere er det fineste dere så? Hva tror dere er den største trusselen mot trærne?

3

Diskusjon i klassen

Diskusjon i klassen: Hvordan tror dere det at dere resirkulerer skolemelkkartongen kan hjelpe insektene i skogen?
Til lærer: Når vi resirkulerer skolemelkkartonge kan fibrene brukes på nytt. Det betyr at vi ikke trenger å hugge ned så mange trær fordi vi bruker fibrene vi allerede har. Når vi ikke hugger ned trær får skogen stå i fred og vi forstyrrer ikke insektene og de andre artene som bor der.
Når vi hugger trær er det viktig at vi også tenker på vern av livet i skogen. Det vil si at vi lar noen trær stå og lar døde trær ligge igjen. Døde trær er hus og mat for flere kryp.

Kompetansemål

Naturfag

1-2 trinn

utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre

3-4 trinn

utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området

utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte

5-7 trinn

gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen

Samfunnsfag

1-2 trinn

utforske og gi døme på korleis menneska påverkar klimaet og miljøet, og dokumentere korleis påverknadene kjem til syne i nærmiljøet

3-4 trinn

utforske og gi døme på nokre sider ved berekraftig utvikling