Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Undervisningsopplegg

Bli kjent med soppen i skogen

På denne siden finner dere aktiviteter og oppgaver som er relaterte til femte kapittel i den interaktive skogen.

Aktiviteter ute

1

Let etter sopp

Let etter ulike sopp i skogen og skriv ned, tegn eller ta bilde av hvordan de ser ut. Når dere er tilbake i klasserommet kan dere prøve å finne ut hvilke sopper dere fant. Sopper kan være giftige. La derfor være å plukke soppen, og la den stå. Da kommer den også til nytte for artene i skogen.

Tips til lærer: Om de tar bilder kan de blant annet laste opp bildene i bildegjenkjenningsbasen Artsorakel, som kan hjelpe til med å finne fram til rett art.

Finner dere en kjuke? Kjuke er sopper som vokser på trær. Kjuker kan bruke flere tiår på vokse, og når den dør flytter små organismer og insekter inn. Studer kjuka med nysgjerrighet, men ikke plukk den og la den vokse videre i fred.

Aktiviteter inne

1

Hvilke sopper kjenner dere til?

Noen sopp kan man spise, mens andre er giftige. Noen vokser på bakken, andre på trær. Vet dere om noen av hver type?
Til lærer:
Vanlige matsopper er: steinsopp, kantarell, traktkantarell, fåresopp, piggsopp, gul trompetsopp og granmatriske
Giftige sopper er: Hvit, grønn og rød fluesopp og spiss giftrørsopp
Sopper på trær kalles kjuker.

2

Tegn hvordan sopptrådene samarbeider

Soppene har store mengder sopprøtter nede i bakken, som strekker seg langt fra det du ser av soppen – hvor store røtter skulle trærne hatt om de skulle hatt like store røtter sammenlignet med selve treets (stamme, greiner, og blader/nåler) størrelse? Tegn hvordan sopp og trær i skogen samarbeider gjennom røttene.

Kompetansemål

Naturfag

3-4 trinn

utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området

utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte

5-7 trinn

gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen

Samfunnsfag

3-4 trinn

utforske og gi døme på nokre sider ved berekraftig utvikling