Karenslyst Allé 9B

0278 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Undervisningsopplegg

Bli kjent med soppen i skogen

På denne siden finner dere aktiviteter som er relaterte til femte kapittel "Bli kjente med soppen i skogen" i Barnas skog.

Aktiviteter ute

1

Let etter sopp

Let etter ulike sopp i skogen og skriv ned og tegn/ta bilde av hvordan de ser ut. Når dere er tilbake i klasserommet kan dere prøve å finne ut hvilke sopper dere fant.

Tips til lærer: Om de tar bilder kan de blant annet laste opp bildene i bildegjenkjenningsbasen Artsorakel, som kan hjelpe til med å finne fram til rett art.

Aktiviteter inne

1

Hvilke soppturer kjenner dere til?

Har dere vært på sopptur før? Hvilke sopparter kjenner dere til?

2

Hvilke sopper kjenner dere til?

Noen sopp kan man spise, mens andre er giftige. Noen vokser på bakken, andre på trær. Vet dere om noen av hver type?
Til lærer:
Vanlige matsopper er: steinsopp, kantarell, fåresopp, piggsopp, gul trompetsopp og granmatriske
Giftige sopper er: Hvit, grønn og rød fluesopp og spiss giftrørsopp
Sopper på trær kalles kjuker.

3

Tegn en sopp hvordan sopptrådene samarbeider

Soppene har store mengder sopprøtter nede i bakken, som strekker seg langt fra det du ser av soppen – hvor store røtter skulle trærne hatt om de skulle hatt like store røtter sammenlignet med selve treets (stamme, greiner, og blader/nåler) størrelse? Tegn hvordan sopp og trær i skogen samarbeider gjennom røttene.

Kompetansemål

Naturfag

3-4 trinn

utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området

utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte

5-7 trinn

gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen

Samfunnsfag

3-4 trinn

utforske og gi døme på nokre sider ved berekraftig utvikling