Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no

Miljøaktivitetar for dei minste

Vanar som tek form tidleg i livet, kan vare livet ut. I desse aktivitetane lærer barnehagebarn om dei små, store tinga vi alle kan gjere for å leve litt meir berekraftig 🌱

Av: LOOP Miljøskole

Å ta vare på det ein hadde, var nødvendig i tidlegare tider. Ungane opplevde at det å reparere kle og utstyr samt utnytte mat og matrestar, var ein del av kvardagen. Dette er like nødvendig i dag, skal vi ta vare på alt som lever på jorda vår og bevare naturen for kommande generasjonar 🌍

Barn som opplever og lærer at det å ta vare på det vi har, både er bra for naturen og lommeboka, har eit godt utgangspunkt for å ta med seg dei gode vanane inn i vaksenlivet. Dette kan bety mykje for eit meir berekraftig samfunn i framtida 🌈

Her kan du sjå undervisningsopplegga LOOP Miljøskole har laga for barnehagar, med vekt på berekraftig utvikling. Vi lærer barn å vere snille mot mammaen sin. La oss ikkje gløyme Moder Jord!

Når barna blir glade i naturen, kan det òg vere starten på å ville ta vare på den i framtida. Små hender kan utrette store ting for miljøet.
Unni Flatin, lærar og pedagog.
Bygdøy i Oslo. Foto: Delia Giandeini/Unsplash.

Treets hemmelighet

I dette undervisningsopplegget blir hemmelegheita til treet avslørt; korleis kan det få grøne bladar kvar vår? De får òg forslag til spennande aktivitetar de kan gjere ute i naturen.

Sjå undervisningsopplegget her 🌳

Foto: fikseklubben.no. Fikseklubben er ein nettstad som lærer foresatte alt dei treng å vite for å reparere den bunken med kle som veks og veks.

Redd noko som skulle kastast: Kle

Ved å reparere kle som barna brukar, vil dei sjå og lære at det går an å reparere tøy. Dette blir billigare for familien. Ein tek òg vare på naturen fordi ein ikkje treng å kjøpe nye kle så ofte, og det blir mindre avfall.

Sjå undervisningsopplegget her 👖

Foto: Milad B. Fakurian/Unsplash.

Redd noko som skulle kastast: Mat

Bruk opp mat som begynner å bli gammal. Bananer som har fått brune flekkar er knallgodt i smoothie, og tørre brødskiver kan bli herlege ostesmørbrød. Dette er òg bra for miljøet og lommeboka!

Sjå undervisningsopplegget her 🍌

Foto: Jonathan Borba/Unsplash.

Redd noko som skulle kastast: Gjenbrukshylle

Å ha ei gjenbrukshylle i barnehagen kan gjere at bøker, kle og sko varer lenger. Ei bukse som eit barn har vakse i frå, kan bli den nye yndlingsbuksa til eit anna barn.

Sjå undervisningsopplegget her ♻️

Foto: Markus Spiske/Unsplash.

Leik og lær om emballasje

Tom emballasje, til dømes melkekartongar og rømmebeger, er eit godt utgangspunkt for leik. Når interessen for å leike har dabba av, kan barna vere med å kildesortere emballasjen.

Sjå undervisningsopplegget her 🍫

Foto: Melissa Askew/Unsplash.

Lag ein jordfabrikk: Bokashi 

Bokashikompost er ei naturleg supernæring for plantar. Den er full av mikroorganismar som gjev dei beste vekstvilkåra for plantane våre. Få tips til korleis din barnehage kan komme i gong med ein heilt eigen jordfabrikk.

Sjå undervisningsopplegget her 🌿

Eit halvvissent eple er gull i komposten! Foto: Markus Spiske/Unsplash.

Lag ein jordfabrikk: Varmkompost 

Bananskal, brødskorper og epleskrottar. Maten som barna ikkje et opp, kan bli til god mat (næringsrik jord) for blomstrar og plantar.

Sjå undervisningsopplegget her 🌻

Foto: Claudio Schwarz/Unsplash.

Lyst på meir?

Det er spennande å sortere og resirkulere avfall, og det er moro å sjå at det spirer og gror både inne og ute. Her finn de fleire tips til aktivitetar som lærer små barn om miljø og resirkulering.

Sjå alle aktivitetsforslaga her 🌍

Unni Flatin er skaparen av desse undervisningsopplegga 🌸

Det er Unni Flatin, lærar og pedagog, som har utvikla desse undervisningsopplegga for barnehage. Varemerket til Unni er å formidle viktige og store emne på ein lettfatteleg, engasjerande og inspirerande måte, med eit vakkert og drøymande språk.

Velkommen inn i hennar univers ✨