Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Spill/quiz

Barnas skog turbingo

Last ned og skriv ut turbingoen – og la elevene lete etter insekter, trær, planter og dyr de har lært om i Barnas skog.

Unge elever lærer best gjennom lek. Print ut og ta med neste gang dere har turdag. Turbingoen er en fin mulighet til å gjenoppdage artene elevene har lært om gjennom Barnas Skog. Last ned her – og besøk Barnas skog her.

Barnas skog turbingo! Foto: Sara Langvik Berge.

Kompetansemål

Naturfag

1-2 trinn

samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak
utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre
oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring, og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon

3-4 trinn

utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området

utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte