Kjølberggata 21

0653 Oslo, Norge

T: 24 02 20 09 miljoskole@loop.no
Undervisningsopplegg

Bærekraftskolen Live

På denne siden finner dere alt som trengs for å gjennomføre en komplett bærekraftsuke!

Se opptak fra våre 3 direktesendinger her.

 

Etter å ha sett Bærekraftskolen Live og fulgt undervisningsopplegget har dere fortjent vårt diplom!

Diplomet er i størrelse A3 og kan henge i klasserommet som bevis på
at dere nå er klare for å skape en mer bærekraftig verden.

Bestill diplomet her. Det er helt gratis, porto er også dekket.

 

 

 

Undervisningsressurser

Miks og match etter klassetrinn, behov og interesse!

DAG 1

Tema for dagen og sending nr. 1:
Hvorfor er planeten vår så verdifull? Og hvordan kan vi ta vare på den ved å resirkulere avfall som glass og metall?

Forslag til ressurser dere bruke etter å ha sett sending nr.1:

Beregn litt tid på å tilpasse opplegget etter alderen på dine elever.

Alternativ 1:
Se undervisningsfilmen.
Gjennomfør det tilhørende undervisningsopplegget.

Alternativ 2:
Bruk vår fiks ferdige skoletime med PowerPoint.

Kahoot: Hvor mye kan du om å resirkulere glass- og metallemballasje?
Uansett hvordan dere velger å se filmen, kan dere avslutte ballet med Kahoot nummer #3.

DAG 2

Tema for dagen og sending nr. 2:
Marin forsøpling og det norske pantesystemet.

Forslag til ressurser dere bruke etter å ha sett sending nr.2:

Beregn litt tid på å tilpasse opplegget etter alderen på dine elever.

Alternativ 1 passer bra for mellomtrinnet, mens alternativ 2 passer best for småtrinnet.
Deler av undervisningsfilmen kan være vanskelig å forstå for de minste, så da er det fint at læreren prøver å forklare litt i etterkant.

Alternativ 1:
Se undervisningsfilmen.
Gjennomfør det tilhørende undervisningsopplegget.

Alternativ 2:
Bruk vår fiks ferdige skoletime med PowerPoint.

Kahoot: Hvor mye kan dere om panting?
Uansett hvordan dere velger å se filmen, kan dere avslutte ballet med Kahoot nummer #2.

DAG 3

Tema for dagen og sending nr. 3:
Det er verdens skolemelkdag og vi snakker om hva skogen har med skolemelkkartongen og papp og papir å gjøre.

Forslag til ressurser dere bruke etter å ha sett sending nr.3
Beregn litt tid på å tilpasse opplegget etter alderen på dine elever.

Alternativ 1:
Se undervisningsfilmen og svar på spørsmålene, som du finner samme sted.

Alternativ 2:
Bruk vår fiks ferdige skoletime med PowerPoint.

Kahoot: Hvor mye kan du om å resirkulere kartong?
Uansett hvordan dere velger å se filmen, passer det å fortsette med Kahoot nummer #1.

Langlesing: “Se opp – den utrolige historien om noe du ser hver dag.”
Les vår interaktive artikkel om skogen, med quiz underveis. Denne passer også som hjemmelekse, dere avgjør selv hvor mange sider eller kapitler som skal leses.
NB! For nettbrett og datamaskin!

DAG 4

Forslag til ressurser dere bruke denne dagen:
Beregn litt tid på å tilpasse opplegget etter alderen på dine elever.

Tid for turdag?
Få pinnerike opplevelser i skogen med vårt turhefte med oppgaver som utfordrer alle sanser.
Bestille, last ned og skriv ut her!

Ta #5forhvalen!
Hadde hver femte nordmann plukket litt søppel, for eksempel fem søppelbiter om dagen, ville vi fjernet 35 tonn søppel fra naturen hver eneste dag. Det er like mye som en mellomstor hval veier, det!

#5forhvalen kan gjøres når som helst og hvor som helst. Kanskje har dere et område i nærheten som dere kan ta ekstra godt vare på? Skal dere på skogstur, kan det også være en fin aktivitet å gjøre der.

Besøk undervisningsopplegget her (for småskoletrinnet, men alle kan ta #5forhvalen!)

DAG 5

Denne dagen har vi delt inn med forslag til to ulike opplegg for småtrinnet og mellomtrinnet. Skroll videre for å komme til mellomtrinnet!

Småtrinnet

Kaia og Karim:
Hefte med historie og oppgaver, på nynorsk eller bokmål.

Heftene om Kaia og Karim kan bestilles gratis i LOOP Miljøskole sin nettbutikk. Porto er også dekket. Det tar ca. en uke fra bestilling til du kan forvente å motta de.

Til lærerveiledningen.

Kaia og Karim: Fuglen som forsvant.
Passer for: 1. og 2. klasse.

Kaia og Karim: Forbryterjakten.
Passer for: 3. til 5. klasse.

Høylesning: BLUB!
Historien om en hval som er redd for noe du ikke er redd for i det hele tatt.
NB! Fun facts på side 1, historien begynner på side 2.

Hvor mye har dere lært denne uka?
Test dere selv med Kahoot #4 – Den store resirkuleringsquizen – som gir svart belte i resirkulering (om dere ikke har det allerede).

Mellomtrinnet

Filmfredag! 


Velg og vrak dokumentar fra Bærekraftskolen:

Et hav av plast.
Spilletid: 11.35.
Passer for: Hele mellomtrinnet.
Til tilhørende undervisningsopplegg.

Fra avfall til ressurs.
Spilletid: 06:22
Passer for: Hele mellomtrinnet.

Hvordan påvirkes havet av klimagasser?
Spilletid: 03:57.
Passer for: Hele mellomtrinnet.
Til tilhørende undervisningsopplegg.

Fra bruk og kast til sirkulærøkonomi.
Spilletid: 06:44
Passer for: 7. klasse.
Til tilhørende undervisningsopplegg.

Hvor mye har dere lært denne uka?
Test dere selv med Kahoot #4 – Den store resirkuleringsquizen – som gir svart belte i resirkulering (om dere ikke har det allerede).

Kompetansemål

KRLE

3-4 trinn

utforske og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og ressursbruk
sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer

5-7 trinn

utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer
reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid

Naturfag

1-2 trinn

samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak
utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre

3-4 trinn

utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området

utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte

5-7 trinn

reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer
gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet

Norsk

1-2 trinn

lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler

5-7 trinn

lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler

Samfunnsfag

1-2 trinn

reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val
utforske og gi døme på korleis menneska påverkar klimaet og miljøet, og dokumentere korleis påverknadene kjem til syne i nærmiljøet
utforske og gi døme på korleis menneske i ulike delar av verda påverkar livet til kvarandre

3-4 trinn

utforske og gi døme på nokre sider ved berekraftig utvikling

5-7 trinn

utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra